Leden en Aspirant

Jan Willemsen (Erelid)
John Willemsen (Voorzitter)
Paul Bosch
Jan Beugelink (Penningmeester)
Henk Westerhof
Willem La Faille (Secretaris)
Jan Mulder
Harm Krul ( Bestuurslid)
Mark Krul
  
Sandra Bonten (Bestuurslid)
René Zwep             

Jan Bruggeman
 

Tunja Nazlisu                                                      

Martien Brouwer    

Bjorn van der Hoek (aspirant).