Geschiedenis KNPV

KNPV.

                    Een klein stukje geschiedenis van de KNPV.
Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging.

                          
Het africhten van de politiehonden was al wel bekend in Nederland,

Er was echter nog geen instituut of vereniging met als doel de trainingen voor deze honden te organiseren en de mensen te leren over dit soort van trainingen/africhten.
Het waren de heren Couwenberg met zijn Boxer 'Max', Van Oosten met zijn herder 'Hector', dhr. Steijns met zijn Hollandse herder 'Frits' en dhr. Lokerse met zijn Franse herder 'Piet". zij kwamen
op het idee om een vereniging op te richten.

Nog voordat er een vereniging zoals de N.P.V was hadden deze heren,
al goede resultaten bereikt met hun honden wat toch ook in ere moest worden gehouden

Een politieman en keurmeester van de Duitse Polizeihund Verein (Dhr. Muller),
nodigde in september 1907 Dhr. Herfkens van de politie Den Haag uit, om een wedstrijd bij te wonen in Hagen (Duitsland).
Hij ontmoette op zijn beurt Dhr. Kessler, welke ook uit Den Haag afkomstig was.
Deze twee heren uit Den Haag en Dhr. Steijns uit Roosendaal,
waren van mening dat het ook in Nederland tijd werd om een politiehondenvereniging op te richten.
Zoals dat al eerder gebeurd was in België en Duitsland.
Een maand later op 25 oktober 1907 kwamen de heren Herfkens, Steijns en dhr. Kessler samen in de "Unicorn",
de drogisterij in Roosendaal van Dhr. Steijns, en richtten daar de NPV op.                                                                           Mr. Steijns - Mr. Kessler - Mr. Herfkens

De Nederlandse Politiehonden Vereniging (zoals de vereniging werd genoemd in het begin) werd officieel opgericht op vrijdag 1 november 1907.
De statuten werden in 1908 voor de eerste keer op papier gezet en daarna vele malen herschreven,
deze aanpassingen hadden onder andere te maken met de situaties die in de praktijk voorkwamen.
Na de herziene statuten werden deze goedgekeurd door de notaris van het kabinet
en HM de Koningin waarna de statuten en het reglement een feit waren.

De "K" welke staat voor Koninklijke mocht later, op 28 februari 1912, aan de naam worden toegevoegd.
Nadat de "K" voor Koninklijke werd toegevoegd aan de naam,
kwam de vraag waar de "K" in het al bestaande logo was. Als u het oude logo, dat op 7 september 2007 is vervangen eens goed onder de loep neemt, dan vindt u geen "K" in het logo, ma ar een kroon op de letters N.P.V.
De kroon symboliseert dan ook de Koninklijke status.

Officieel is de KNPV in "Den Haag" gezeteld.                          

Toen er in die dagen werd gepraat over Politiehonden, dachten de meeste mensen alleen aan de kwaliteiten van de neus, dat jammer genoeg nogal eens overtrokken werd.
Aan de bijtkracht en het gehoor werd toen nog weinig of geen aandacht geschonken.
Gelukkig heeft de tijd ons geleerd dat ook de kwaliteit van een politiehond om ons te beschermen,
belangrijk was voor het uiteindelijke echte werk als zodanig.
De teleurstelling om niet capabel genoeg te kunnen zijn om een politiehond te kunnen africhten,
die alles kon opsporen en iedereen kon lokaliseren werd vergeten.

De mensen realiseerden zich al snel dat iedere hond een eigen karakter heeft,
dus dat de ene hond meer dingen of andere dingen kan doen dan de andere hond.
Dit geeft aan dat een trainer zijn trainingmethodes aan moet passen,
aan de hond waar mee gewerkt wordt.

In het begin van de 20e eeuw, toen dit concept nog niet geaccepteerd was,
ontstond er de discussie of alle honden met de zelfde "harde" methode getraind moesten worden.

Of met een andere methode welke werd aangepast aan de hond. Hoe er ook getraind werd met de honden het doel was en nog steeds is, "het halen van een KNPV certificaat dat het beste bij de hond past".


Vandaag de dag zijn een aantal certificaten welke men kan behalen te weten :

* PH I (Politiehond I)
* PH 2 (Politiehond 2)
* Obj. Bew. (Object Bewakingshond)
* Basis Zoekhonden
* Zoekhonden (Speurhond, Sorteerhond en Reddingshond disciplines)

Van al de mensen die toen hebben mee gewerkt aan de N.P.V., later de KNPV, moet zeker Dhr. J.Key genoemd worden.
Hij was de voorzitter in de periode van 1920 tot en met 1926
en een van de eerste reglementen waren voor het grootste deel door hem gemaakt.
De Duitse Politiehonden Vereniging heeft in die tijd een groot deel van deze regels over genomen,
voor hun eigen reglementen.
Kolonel G.J.P.A. Thomson, penningmeester van 1920-1927,
werd ook genoemd als een van de belangrijker mensen achter de toen nog niet stabiele KNPV.                       

Het hart van de N.P.V lag in de begin jaren in de provincie Zuid-Holland.
Verder waren er ook al een aantal leden in de provincie Overijssel die zichzelf,
voor een langere tijd "Afdeling Overijssel" noemde.
Hierdoor werd de structuur in de organisatie van de N.P.V gevormd en andere afdelingen volgden al snel.
 

* Afd. Overijssel 28 november, 1908
* Afd. Zuid Holland, 2 April, 1909
* Afd. Noord Holland, November 1909
* Afd. Noord Brabant, 1909
* Afd. Utrecht, 14 februari, 1910
* Afd. Gelderland, Mei 15 mei, 1912
* Afd. Limburg, december 1919
* Afd. Zeeland, 24 januari, 1925

         

In de begin jaren, nog voordat de (K) N.P.V. was opgericht, werden er een aantal verschillende rassen gebruikt voor het politiewerk.
De rassen welke het meest gebruikt werden, waren Duitse Herders, Hollandse Herders, Mechelse Herders, Bouviers, Dobermann en Groenendaeler.

Hierboven een grafiek van de ras honden
welke binnen de KNPV werden gebruikt
in de periode van 1907 - 1932.

Het bewaken van een voorwerp Vrije sprong over de haag Weigeren van aangeboden voedsel

Portretfoto….


Na 25 jaar haalden ruim 800 honden hun KNPV certificaat.
Dit waren de bovenstaande rassen en 5 Airedale Terriers, 8 Briards, 15 Beaucerons(Franse Herder), 9 Rottweilers, en 1 Grote Schnauzer de rest waren kruising honden.

Bouvier roedel.
De indentiteit is niet bekent.
Dobermann teef "Lida"
Geb: 3-15-1911
Rottweiler teef "Ortrud"
(Eig: KNPV) en haar pups,
Geb: 5-17-1916


Het feit dat de Duitse Herder in het begin het meest gebruikt werd kwam doordat dit het ras was waar men gemakkelijker aan kon komen.
Volgens de fokreglementen van de Hollandse Herder werden een hoop goede honden niet geaccepteerd als Hollandse Herder.
Een voorbeeld hiervan was in 1914, toen opeens alleen de brindle (gestroomde) kleur nog wel werd geaccepteerd en al de andere kleuren inclusief de gele kleur niet meer.
Deze zelfde honden, die niet werden geaccepteerd voor de standaard van de Hollandse Herder, konden wel worden geaccepteerd voor de standaard van Belgische Herder.
Dit alles verklaart misschien de opkomst van de Belgische Herder in de KNPV sport.

Duitse Herder reu "Racker",
Geb: 8-20-1909
Hollandse Herder teef "Spits" Duitse Herder teef "Kelinerin"
roepnaam "Ali" Geb: 6-17-1909


Een van de oprichters van de Afd. Utrecht, de heer D. Otten, vertelt ons dat spijtig genoeg dat in 1932 sommige Hollandse Herder lijnen, welke goed getraind waren binnen de KNPV en welke hun bloedlijnen hadden bewezen, later zijn vergeten toen het om het fokken van politiehonden ging.
Het fokken van kruising honden kwam meer en meer voor.
Dit was voor een deel te wijten aan het gebrek aan financiële middelen (kruisingen waren immers goedkoper dan stamboom honden) en voor een deel aan de "Raad van Beheer",
het Nederlandse Stamboom Register (FCI).
Integendeel tot omringende landen, was het niet een vereiste dat een hond, om een kampioenstitel te kunnen behalen, ook een titel als werkhond of iets anders in die richting moest hebben.
Later na de tweede Wereld Oorlog, zijn wegens financiële overwegingen, veel pups van stamboom honden niet geregistreerd bij de Raad van Beheer (FCI).
Dit was om het simpele feit dat een hond te laten registreren veel geld kostte. De mensen vonden de kwaliteiten van een hond belangrijker dan een stukje papier.
Dit stukje papier maakte immers de kwaliteit van de hond niet beter.
Zo is de splitsing tussen stamboom honden en kruising honden ontstaan, en vandaag de dag wordt er binnen de KNPV voor het grootste gedeelte getraind met kruising honden.
Dit hoeft niet direct te betekenen dat de achtergrond van de honden niet bekend is.
Vandaag de dag weten de meeste fokkers exact de achtergronden van de honden welke worden gebruikt en er zijn veel honden met een goede werklijn als achtergrond die heel wat jaren terug gaan.
 
De Afstamming:

Een hond zonder stamboom. Betekent dus niet dat de afstamming onbekend is. Er is een database waarin heel veel bloedlijnen terug te vinden zijn. Sommige lijnen zijn zelfs tot 1936 terug te vinden! Bij al deze honden tref je een zogenaamd "BRN" nummer aan (Bloedlijn Registratie Nummer). Dit nummer leidt naar de bloedlijn van de betreffend hond.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om met honden te werken die aantoonbaar medisch geen erfelijke gebreken hebben. Het is dus belangrijk om een bloedlijn goed te kennen. Vooral wanneer er van lijnteelt sprake is bij een bepaalde hond is het belangrijk om te weten wat de eigenschappen van die bloedlijn zijn. Niet alleen de positieve punten, maar zeer zeker ook de gebreken. Denk hierbij aan; gebit, heupen, ellebogen, rug, schouders en karakter.
               

Veel bloedlijnen zijn terug te vinden op onderstaande link;

http://www.bloedlijnen.nl/