Voorwaarden Lidmaatschap KNPV

Procedure Aanmelding aspirant KNPV-lid

Procedure Aanmelding nieuwe leden bij de KNPV.    

Klik onderstaande link aan en u wordt rechtstreeks geleid naar de KNPV website.


www.knpv.nl/


Voorwaarden KNPV lidmaatschap:

1) Het Aanmeld formulier van de KNPV moet correct worden ingevuld door het aspirant lid.

Correct invullen wil zeggen doorhalen waar iets doorgehaald moet worden, ondertekenen waar dit gevraagd wordt en invullen waar dit gevraagd wordt.

Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

Eventueel kan secretaris van de club waarbij je lid wordt behulpzaam zijn.

2) Insturen.

Contact persoon waar het naar toe gestuurd moet worden staat op het formulier.

3) Betaling.

Verschuldigde bedrag overmaken op het rekeningnummer.

Tegelijk met inzenden formulier

Bedrag en rekeningnummer staan beiden op het aanmeld formulier.

4)  Het aaanmeldformulier zal worden besproken in de (eerstvolgende) vergadering van het HB.

6) Publicatie hiervan zal volgen in de Politiehond.

Dit kan zijn acceptatie of bij ingekomen bezwaren, aanhouden en nader onderzoek.

Mocht een aspirant lid met politie en justitie in aanraking zijn geweest anders dan ter zake overtredingen zoals fietsen zonder licht, door rood licht rijden etc,😮

dient hij of zij dit te vermelden op het formulier middels het doorhalen op daarvoor bestemde plaatsen.

Tevens dient hij of zij dan een brief bij te voegen m.b.t. het gebeurde.

Uiteraard mag de vereniging waar hij of zij lid wil worden ook een visie geven.

Het is niet de bedoeling zoveel mogelijk te weigeren maar wel de uitgangspunten en goede naam en reputatie van de KNPV zo goed mogelijk te bewaken.

Dit is in ieders belang.

Onjuiste informatie heeft weigering tot gevolg.!!